Våra tjänster

Idé & Trädgårdsdesign

– tillsammans skapar vi en trädgård

Våra tjänster:

Trädgårdsskissprojekt:

Besök hos trädgårdskund för samtal kring era önskemål och tankar kring förändringen som ska ske i er trädgård.

Om en trädgårdsplan inte redan finns görs en uppmätning av trädgården vid första besöket.

Vi gör en snabbskiss i stora drag på våra tankar hur vi vill strukturera och formge er trädgård.

Nytt besök för genomgång av snabbskiss.

Illustrationsskiss, illustrationsplan med växtnamn, perspektiv, snitt, inspirationsbilder färdigställs.

Besök för överlämnande av projekt till kund med genomgång av skiss.

Trädgårdsskissprojekt med planteringsplan:

Som ovan men här arbetas också fram en planteringsplan med växtinformation.

Trädgårdsrådgivning:

Rådgivning och konsultation direkt på plats hemma i din trädgård. Under några timmar får ni konkreta tips och råd som ni själva antecknar ner under vandringen i er trädgård. Ibland kan detta vara början till ett annorlunda tänk för er själva eller början till att fortsätta med eller utan vår hjälp.

Rabatt eller del av trädgård:

Besök för samtal kring era önskemål, snabb skiss om hur ni kan tänka er er framtida rabatt

Vi arbetar fram en trädgårdsskiss. Överlämnande och genomgång av skiss.

Idé & Trädgårdsdesign  Postadress: Strandvägen 139, 23431 Lomma

Tel och sms: 0739-611 654   E-post: info@ideochtradgardsdesign.se